By Utvecklingsgrupp

By Utvecklingsgrupp startade 1995 i syfte att utveckla södra By till en ort där människor kan verka, bo och trivas, att upprätthålla och öka servicen samt skapa förutsättningar för ökad sysselsättning.

Gruppen har inget vinstsyfte utan skall enbart vara en drivande kraft för att ta tillvara goda idéer och sätta igång verksamheter.

Medlemmar är bygdens folk och deltar gör man så länge det finns frågor som engagerar.

Alla är välkomna med idéer och i arbetet med att förverkliga dom.

Detta är en del av de projekt vi arbetat med under åren:

 • Ljudbok med 14 noveller av Carl Larsson i By. Boken kostar 150 kr och kan beställas på e-post [email protected]
 • Lokal företagskatalog
 • Aktivitets- och arrangemangskalender
 • Kanotled i Årängsån
 • Datasal
 • Lokala anslags- och informationstavlor
 • By Marknad sedan 1997
 • Butiksservice
 • ”Sockenlyftet” (ett EU-projekt)
 • Turistbroschyr hej
 • Banvallen Näs-Morshyttan
 • Turismutveckling i By/Tyttboområdet
 • ett EU-projekt inom mål 2
 • Telekommunikationer
 • Förstudie för utveckling av södra By / ett Leader+ projekt
 • Vägskyltar
 • Björkallén vid kyrkan och röjning av skog längs Åsen.
 • Gång/cykelväg mellan skolan och By centrumservice.
 • Karta över cykelleder, paddlingsleder och vandringsleder samt turistmål runt Färnebofjärdens nationalpark och Bysjön.
 • Utvecklat vår nya hemsida, för enklare uppdateringar av vad som händer.
 • Skrivelse till Trafikverket angående sänkt hastighet, flytt av skyltar m.m. på länsväg 705.
 • På vår begäran har kommunen röjt sly utefter älven vid Näs bron.
 • Samråd med länsstyrelsen angående röjning på Bysjöholmarna och anläggning av markerad led och rastplats på Lammön.
 • En ny turistbroschyr över södra By har tagits fram.
 • Engagerat snickarkunniga bybor som på ideell bas har uppfört ett Uteklassrum vid By skola.
 • Anordnat en Vårsoaré med syfte att samla in pengar till inköp av datamaterial till By skola.
 • För nyinflyttade i södra By arrangerades en guidad busstur i bygden.
 • Arbetsgrupp tillsatt för att agera gällande de oacceptabla variationerna i vattennivån i Bysjön och Österviken.
 • ”Insatsstyrkan” mobiliserades för bygget av ett Utegym vid Näs IP.
 • Synpunkter har lämnats i skrivelse angående planerad Vindkraftpark i östra delen av södra By.
 • Skrivelse lämnad till trafikverket gällande den plötsliga sänkningen av tillåten fordonsvikt på Näsbron.
 • Ang. Googles ev. etablering i Horndal: BUG lämnade synpunkter vid Mark- och Miljödomstolens förhandling i Sjövik.
 • Asfaltering av cykelvägen med bidrag från Avesta kommun och länsstyrelsen.
 • Muddring av Årängsån som växt igen så att kanotleden var svårframkomlig. Bidrag från Leader Nedre Dalälven täckte kostnaderna.

Utvecklingsgruppen är huvudman för By Slånkvickukommitté.

En självständig arbetsgrupp med egen ekonomi.

Hör gärna av er till någon i styrelsen om ni har ny information som är intressant att publicera på webbplatsen!

Styrelsens sammansättning

*  Birgitta Eriksson, Ordförande, Kyrkbyn 14, 774 99 By Kyrkby,
0226-700 20, 070-6902336, [email protected]

*   Erik Bohlin, Kassör, Hedevägen 5, 774 98 Horndal,
0226-710 06  [email protected]

*   Annica Palmqvist, Sekreterare, Nylandet 6, 774 99 By Kyrkby,
073-948 65 61,  [email protected]

*  Lars Johansson, Ledamot, Leknäs, 774 99 By Kyrkby,
0226-406 42, [email protected]

*   Bosse Larsson, Ledamot, Djupviksvägen 24, 774 99 By Kyrkby,
0226-703 61, 070-568 27 60, 073-986 05 61, [email protected]

*   Peter Larsson, Ledamot, Bredgrind 51, 774 99 By Kyrkby,
0226-700 68,070-309 20 97, [email protected]

*   Anna Eklund, Ledamot, Marknadsadministratör, Näsvägen 8  774 99 By Kyrkby, Tel. 070-6684187 [email protected]

* Sofia Öling, Ledamot, Rudu 14, 774 99 By Kyrkby, Tel. 073-6947174,  [email protected]

* Josefina Fogelin, Ledamot, Rosse 42, 774 99 By Kyrkby, Tel. 070-7337551,  [email protected]