Sevärdheter och Utflyktsmål

Tills vidare: använd kartan under “Aktiviteter” för att hitta platsen.

By Hembygdsgård

Uppförd 1928-39.
Gillestugan med servering och hemslöjdsbutik.
Gammelgården med museum.
Soldattorp (Rotestuga)
Friluftsteater m.m.
Visning och guidning sommartid


Telefon: 0226-700 34, 070-254 66 17, Gården. 073-045 51 49, bokningar

By kyrka

Uppförd 1793, ersatte äldre kyrka. Bl.a. altarskåp från ca 1510 och dopfunt från 1200-talet.


By Marknad

Marknadsplats vid Nilses la´gård


Bysjöholmarna

Naturreservat omfattande ett flertal öar och holmar i Bysjön.
Inslag av ek och lind och spår efter odling, slåtter och bete.
Rikt fågelliv, bl.a. hackspett.
Intressant flora, bl.a. kärrvial och rosenpilört.


Gravfält Djupvik

12 runda stensättningar från vendeltid och vikingatid. Strax norr om By hembygdsgård.


HIP Hantverkarna i Prostgårdsflygeln

Hantverkshus, vävstuga, gårdssmedja. Mötesplats för amatörmålare. Försäljning av lokalt hantverk. Studiecirklar. Alltid öppet vecka 30 och under påskens konstrunda med kaffe smörgås och soppa. Annars öppet på beställning.


Telefon: Elisabet (Pia) Olsson Carlbom 070-208 61 56

Hjärts holme

Flottarholme i älven med stuga att hyra


Hovnäs Färja

Färjetrafik över Dalälven mellan Västmanland och Dalarna


Hemsida: http://www.hovnasfarja.se

Lugnet-Åshuvud

Rullstensås, del av Möklintaåsen, som lång och smal skjuter ut i Bysjön.
Tilltalande äldre tallskog.


Näs kraftverksmuseum

Gamla kraftstationen, byggd 1898, nu museum.


Pumphus i Hede

Pumphus invid f.d. Näs-Morshyttans järnväg.


Rosse masugnsruin

Masugnsruin, uppförd 1616. Framställningen upphörde 1872.


Solbacka Bygdegård

För sammankomster av alla de slag.
Fester, möten, kursverksamhet, dans, studiecirklar mm

Kök med diskmaskin och porslin


Strandmora Bystuga

Strandmora Klint

Utsiktspunkt, bergsmassiv


Tallåsen

Naturreservat intill By skola på del av Möklintaåsen. Äldre, grov tallskog.