By Slånkvicku-marknad 24 juli 2023

Vi har börjat fundera på marknaden och söker ”ny” medarbetare som kan sköta administrationen före och omkring marknaden/anmälan. Ngn intresserad? hör av dig till Utvecklingsgruppen.

Senaste marknaden var det markant färre säljare än tidigare, om det kan bero på efterdyningar av pandemin??

Kan vara viktigt att så tidigt som möjligt börja ta anmälningar så våra säljare inte bokar sig på annat håll.

Vi återkommer och hoppas att vi kan göra en ”nytändning” för att få en så bra marknad som möjligt.