Slånkvicku 2020

Det blir ingen natur- och kulturvecka  By Slånkvicku i sommar.
Styrgruppen har nu på eftermiddagen sammanträtt – via digital teknik – och fattat beslutet att ställa in årets Slånkvicku.
  Beslutet fattas på grund av att vi ännu inte sett någon avmattning och att vi idag inte kan bedöma om restriktionerna finns kvar när det skulle vara dags för veckan..
  Det är förståss inte något roligt beslut, men vi tror att alla arrangörer har förståelse för beslutet. Många har redan hört av sig och själva framfört önskemål om att ställa in och därmed borde välkomna beslutet. Vi kan också tillägga att det också har varit Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindbloms rekommendation.
  Det här betyder att :
programtidningen stoppas,
Utskick till  tillfrågade annonsörer har redan gått ut.
  Inom kort skickas också en pressrelease ut  till lokala och regionala medier.
I våra egna kanaler – som facebooksida och hemsida – kommer också beskedet att stå.
Har ni egna kanaler vore det bra om ni även där talar om för era följare att det inte blir någon By Slånkvicku sommaren 2020.
  I bästa fall återses vi i slutet av året för att då kunna börja planera år 2021:s års slånkvicku.
Tills dess; ta hand om er. Följ rekommendationerna om avstånd, motion och att tvätta händerna – ofta!
  För styrgruppen 200426
  Kerstin Eriksson