Slånkvickumarknad 2018 Måndag 23 juli kl.10-14

 

Bilder från marknaden 2018

  

Marknaden var i år : 23 juli kl. 10-14

 

I undantagsfall kan vi stå till tjänst om ni har frågor.

Peter Larsson 070-309 20 97