Föreningar

Vi har ett aktivt föreningsliv här i By. Här nedan ser du ett sammanställning på de föreningar som är aktiva. Vill du och din förening vara med i listan så kontakta oss.

Bysjöns Båtägarförening

Telefon: 700 48 (Erik Larsson)

By Fiskevårdsområde

Telefon: 711 34 (Anders Bohlin)

By-Horndals Centerorganisation

Telefon: 420 44 (Karl-Johan Petersson)

By Idrottsklubb

Telefon: 409 41 (Mia Lindmark)

By Skytteförening

Telefon: Lillemor Andersson, tel. 554 98

By SMU

Telefon: Anders Bohlin, tel. 711 34

Hantverkarna i Prostgården

Telefon: Gerd Stadin, tel. 700 35

Hede Bystugeförening

Telefon: Rickard Andersson, tel. 076-114 41 75

Leknäs/Staksbo Byalag

Telefon: Björn Jägers, tel. 070-545 01 31

Storbyns Bystugeförening

Telefon: Lars Lundberg, tel. 720 45

Södra Dalakretsen av STF

Telefon: Jan-Ola Carlsson, tel. 741 02

Typografiska föreningen i By

Telefon: 073-980 30 71 Frank Steen

Ängsklockans dansare

Telefon: Ola Nyström, tel. 590 83